Onze testen

Wat zijn nu de verschillen tussen de diverse testen?

Een PCR-test is nauwkeurig, maar kost meer tijd. PCR staat voor Polymerase Chain Reaction. Bij zo'n test wordt er met een wattenstaafje keel- en neusslijm afgenomen en naar een laboratorium gestuurd. Het laboratorium onderzoekt of genetisch materiaal van het coronavirus in het slijm aanwezig is. De PCR is een heel nauwkeurige test, maar het duurt langer tot de uitslag er is.

De sneltest is een verzamelnaam voor testen die op een andere manier testen op corona en sneller een uitslag hebben. Sommige testen zijn iets minder gevoelig dan de reguliere PCR-testen. Covidtest Limburg biedt de Antigeen sneltest aan. Dit is een test die aantoont of er viruseiwitten in neus- en keelslijm zitten. Ook deze test kan snel een uitslag geven. De test is minder gevoelig dan de PCR- of de LAMP test en kan daarom ook gebruikt worden voor mensen zonder klachten.

Voordelen van sneltesten

Sneltesten kunnen helpen het coronavirus beter te bestrijden en het maatschappelijk en economisch verkeer beter op gang te houden. De sneltesten verlagen de wachttijden voor de teststraten, verhogen de snelheid van de testuitslag én vergroten het testbereik en de bereidheid van mensen om zich te laten testen.

Sneltest als aanvulling op reguliere PCR-testen

De sneltesten worden alleen ingezet als dit snel, veilig en betrouwbaar kan en als de testuitslagen genoeg zekerheid geven. Dit kan soms betekenen dat er na de testuitslag van een antigeen sneltest alsnog een PCR-test nodig is. Dat is om zeker te weten dat iemand niet besmet is. Bijvoorbeeld voor mensen die in de zorg werken of zich met ernstige klachten bij een huisarts melden.

Testen van mensen zonder klachten altijd met een PCR-test.

Mensen die zelf geen klachten hebben, maar wel risico hebben gelopen op een besmetting, kunnen zich vanaf 14 december ook laten testen op corona bij Covidtest Limburg. Dat kan vanaf de 5e dag na het risicovolle contact. Voor deze mensen is het belangrijk om een zo gevoelig mogelijke test te gebruiken. Want als je geen klachten (of nog maar kort klachten) hebt, dan draag je meestal minder virusdeeltjes bij je. Totdat duidelijk is of antigeentesten bij deze groep gevoelig genoeg zijn, is het advies bij deze mensen altijd een PCR-test.

Testen op antistoffen in het bloed (serologische testen)

Deze serologische testen tonen aan of iemand antistoffen in het bloed heeft. Hiervoor wordt bloed afgenomen. Antistoffen zijn een teken dat iemand het virus heeft gehad. Een serologische test wordt nu nog alleen gebruikt voor onderzoek om te ontdekken of mensen in Nederland afweer opbouwen tegen het virus. Een serologische test is niet geschikt om vast te stellen of u op dat moment met het virus besmet bent. De aanmaak van antistoffen gebeurt relatief laat na besmetting. Daardoor zijn de testen pas 2 tot 3 weken nadat iemand klachten krijgt inzetbaar. Serologische testen laten zien dat iemand besmet is geweest met het virus, maar niet dat iemand besmettelijk is. Daarom zijn serologische testen niet geschikt om een actuele besmetting vast te stellen. Covidtest Limburg biedt deze test nog niet aan.


Afspraak maken