Disclaimer


Deze disclaimer is van toepassing op het geheel van de inhoud van deze website en onze dienstverlening.


Betrouwbaarheid van de testuitslag

De door ons en partner-laboratoria gehanteerde test technologie is door het VWS, het RIVM en/of WHO gevalideerd (PCR-testen, Abbott – CGIA Panbio COVID-19-Ag rapid test en SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test van Roche Diagnostics). In nagenoeg alle gevallen levert dat tijdig een zeer betrouwbaar testresultaat op. Er is echter altijd een zeer kleine kans (<1%)op een zogenaamd vals-positieve (u bent niet besmet, maar de test indiceert uit dat u wel besmet bent) en een kleine kans(<10%) op een vals-negatieve (u bent wel besmet, maar de test wijst dat niet uit) uitslag. Daarnaast bestaat een eveneens kleine kans dat het bij u afgenomen monster niet getest kan worden door andere oorzaken (denk daarbij bijvoorbeeld aan recent oraal gebruik van medicatie, alcohol, mondspoelmiddelen en/of andere verontreinigingen in de mond-, keel- en neusholten). In dat geval bieden wij zo snel mogelijk een nieuwe test aan en zullen proberen u alsnog tijdig een uitslag te kunnen geven, zonder daarvoor echter garanties te kunnen geven.
Een test biedt derhalve nooit een absolute (100%) zekerheid op een (betrouwbaar) resultaat. Aan de uitslag van een test kunt u dan ook geen rechten ontlenen en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die u in dat verband mocht lijden.


Non-Covid-19 document

Wij bewaken het testproces en de afgifte van een non-COVID-19 verklaring zeer zorgvuldig, maar kunnen er niet in alle gevallen voor in staan en garanderen dat een non-covid-19 document ook daadwerkelijk tijdig voor de aanvang van uw reis of anderszins wordt afgegeven. Soms is dat om uiteenlopende redenen, zoals hiervoor aangegeven, niet mogelijk en in het geval dat u om die reden niet door uw vervoerder of het land van bestemming wordt toegelaten, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daaruit voortvloeit en of kosten die daarmee samenhangen.


Algemene informatie

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat alle door ons weergegeven informatie volledig, juist en actueel is. Desondanks kunnen wij geen garanties verlenen over de betrouwbaarheid van de informatie op onze website, waaronder informatie over het coronavirus en de beschikbare tests. Alle door ons weergegeven informatie over het coronavirus, de verschillende soorten tests en aanverwante onderwerpen is uitsluitend gebaseerd op berichtgeving van officiële instanties en louter informatief. Mede gelet op de snelle ontwikkeling van de (medische) wetenschap rondom het coronavirus is het nadrukkelijk ieders eigen verantwoordelijkheid om zich hierover juist en volledig te informeren. Aan de door ons weergegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Neem bij twijfel of vragen over het coronavirus, de behandelmethodes, de verschillende tests of de betrouwbaarheid daarvan contact op met een bevoegd medisch hulpverlener of een erkende (overheids)instantie zoals het RIVM of de GGD.


Auteursrecht

De informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het is verboden om zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming de op deze website aangeboden informatie te verspreiden of te vermenigvuldigen.


Afspraak maken